5 ting, du kan fortælle om din virksomhed fra din årsrapport

Når du ser på dit firmas årsregnskab, kan du fortælle en masse om din virksomhed. Dette er et vigtigt dokument, der kan give dig indsigt i, hvordan din virksomhed rent faktisk kører. I denne artikel vil vi gennemgå 5 ting, du kan afgøre ud fra at se på dit regnskab. Hvis du gerne vil vide mere om dette emne, er det altid en god idé at tage kontakt til din revisor!

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er et dokument, der viser din virksomheds aktiver, passiver og resultater for et bestemt år. Det giver dig en god indsigt i de finansielle driftsresultater af din virksomhed. Regnskabet er digitalt, og du kan finde flere informationer på regnskab.dk.

5 ting du kan afgøre ud fra et færdiglavet årsregnskab:

1 – Hvor godt kører din virksomhed? Dette kan afgøres ved blot at se på resultatføringen i dette regnskab. Resultatføringen viser nettoomsætning og brutto fortjeneste for det år, som du har undersøgt.

2 – Hvilken slags aktiver ejer din virksomhed? Aktiver beskriver ting som maskiner, bygninger, udstyr med videre, som ejes af din virksomhed. Disse vil blive listet op i balancen i et årsregnskab

3 – Hvilken slags gæld har din virksomhed? Ligesom aktiverne kan du nemt se, hvad slags gæld, din virksomhed ejer. Dette vil også blive listet op i balancen. Det er vigtigt at vide, hvor meget gæld du har, da du skal betale det tilbage på et tidspunkt.

4 – Hvor stor en udgift har din virksomhed? Dette kan afgøres ved blot at kigge på noterne i dit årsregnskab, som vil liste alle de udgifter, der er blevet foretaget det pågældende år

5 – Er din virksomhed stabil? At se på dit regnskab kan også fortælle dig en masse om, hvor stabil din virksomhed er. Dette kan bestemmes ved at se på rentabilitetsgraden for det pågældende år. Dette vil give dig et klart billede af, om dit firma har overskud eller underskud.